CHƯƠNG TRÌNH HỌC Archive

ANH VĂN THIẾU NIÊN

TIẾNG ANH THIẾU NIÊN TỪ 11 ĐẾN 17  TUỔI – KIWI TEENS Giúp con bạn nắm vững nền tảng tiếng Anh  một cách dễ dàng! ĐỐI TƯỢNG: Khóa học được thiết kế dành cho học viên từ 11 đến 18 tuổi. Với các em thiếu ...Read More

TIẾNG ANH THIẾU NHI

       TỔNG QUAN CHƯƠNG TRÌNH ANH VĂN THIẾU NHI TẠI KIWI         Chương trình tiếng Anh Thiếu Nhi tại anh ngữ KIWI bao gồm các chủ đề Giao tiếp, Nghe, Viết và Đọc, luyện phát âm cho các học ...Read More

TIẾNG ANH MẪU GIÁO

TIẾNG ANH MẪU GIÁO TỪ 4-6 TUỔI – KIWI KID Giúp con bạn làm quen tiếng Anh tự nhiên như người bản xứ! NỘI DUNG VỀ KHÓA HỌC: Học viên của chương trình tiếng Anh Mẫu giáo được chia thành ba cấp độ, tương đương với chương ...Read More