SỰ KIỆN Archive

Rung Chung Vàng KIWI 2019

Chương trình rung chuông vàng KIWI 2019 👏👏 !! Học mà chơi – chơi mà học cùng học viên KIWI nào !! Game show là một trong những hoạt động vừa chơi vừa học giúp các học viên tại Kiwi hệ thống lại được các kiến ...Read More